Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest: Bongusta z siedzibą przy ul. Brzozowa 20A w Łochowie.
  2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Bongusta powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www itp.
  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane od początku nawiązania współpracy aż do 5 lat po jej rozwiązaniu.
  4. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych a także prawo do ich sprostowania.
  5. W każdej chwili mogą Państwo usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Bongusta.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Dobrowolne podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.